Dzień Edukacji Narodowej w ZSP Płoty.

 

Dzień Edukacji Narodowej w ZSP Płoty

„Cenną rzeczą jest uczyć, jeszcze cenniejszą nauczać„ - słowa M. Twaina były myślą przewodnią wczorajszego, uroczystego apelu w ZSP w Płotach z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

 

W pięknym przemówieniu dyrektora szkoły W. Buchwała niejednokrotnie padały słowa podziękowania dla nauczycieli za ich trud, zaangażowanie, cierpliwość, mądrość w kształtowaniu postaw uczniów i wytyczaniu ścieżek ich życia . Wspomniał również o początkach tego święta i jego ważnej roli w historii edukacji w Polsce.

Miłym akcentem apelu było wystąpienie przewodniczącej Rady Rodziców p. Emilii Kwiatkowskiej, która w życzeniach wyraziła ogromną wdzięczność pracownikom oświaty za wszystko to , co wnoszą oni w życie młodzieży: wiarę w siebie, serdeczność i zwykłą, ludzką życzliwość.

Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i tym samym stali się oficjalnie pełnoprawnymi „Witosami”.

Po części oficjalnej odbyły się tradycyjne otrzęsiny pierwszych klas. Zobaczcie sami.